Medlemskontingent 2022

Nytt medlemskontingent for 2022

Etter noen år uten økning har årsmøte nytt medlemskontingent for 2022 på 17 mars 2022.

•Støttemedlem 200,-

•Enkelt medlemskap barn/ ungdom fra 6 år til og med 15 år 200,-

•Enkelt medlemskap voksen fra 16 år og oppover ( fra året du fyller 16 år) 450,-

•Familie medlemskap - voksne og barn til og med 15 år 800,-