Utleie

Klubbhuset er et sted for alle. På klubbhuset er det blant annet aktivitetssal, fritidsklubb, trimrom, innendørs skytebane og garderober. Klubbhuset er universelt utformet. Bygget sto klart februar 2020.

Priser utleie:                                                        
                                                                  Renhold                                                                 

Leie av storsal m/kjøkken/medlem           2500,-                    600,-        

Leie av storsal m/kjøkken/ikke medlem   3500,-                    600,-        

Leie av klubblokalet 2 etg.                        700,-                      400,-    

Leie av storsal m/kjøkken/

bedrifter på dagtid hel dag                       1500,-                    600,-

Leie av storsalen m/kjøkken/

Bedrifter på dagtid halv dag                     1000,-                    600,-

Leie av møterom m/ kaffe og servering   700,-                      200,-

Leie av møterom u/ kaffe og servering    500,-                      200,-

 

-     Leietager kan velge om man betaler for renhold eller utføre det selv.

-     Prisen for renhold betinger at det er ryddet og søppel er kastet.

      Ved behov for mer enn 2 timer rengjøring
      belastes dette med en timepris på 250 kr.

-      Leietager er erstatningspliktig for skade påført bygg og eller inventar.

-      Faktura sendes i etterkant av leieperioden.