Utleie

Klubbhuset er et sted for alle. På klubbhuset er det blant annet aktivitetssal, fritidsklubb, trimrom, innendørs skytebane og garderober. Klubbhuset er universelt utformet. Bygget sto klart februar 2020.
Adresse: Østkroken 244, 1950 Rømskog

Priser utleie:                                                        
                                                                  Renhold                                                                 

Leie av storsal m/kjøkken/medlem           2500,-                    600,-        

Leie av storsal m/kjøkken/ikke medlem   3500,-                    600,-        

Leie av klubblokalet 2 etg.                        700,-                      400,-    

Leie av storsal m/kjøkken/

bedrifter på dagtid hel dag                       1500,-                    600,-

Leie av storsalen m/kjøkken/

Bedrifter på dagtid halv dag                     1000,-                    600,-

Leie av møterom m/ kaffe og servering   700,-                      200,-

Leie av møterom u/ kaffe og servering    500,-                      200,-

 

-     Leietager kan velge om man betaler for renhold eller utføre det selv.

-     Prisen for renhold betinger at det er ryddet og søppel er kastet.

      Ved behov for mer enn 2 timer rengjøring
      belastes dette med en timepris på 250 kr.

-      Leietager er erstatningspliktig for skade påført bygg og eller inventar.

-      Faktura sendes i etterkant av leieperioden.

Booking: send e-post til Ida; idrehe@hotmail.com