Støtte til aktive utøvere

Er du en aktiv utøver? Skriv en søknad!

Søknadsfristen til å søke om støtte til aktive utøvere er 1.november.

Send en søknad til:

romskog.il@hotmail.com

Hilsen hovedstyret i RIL