Allidrett for barn er et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Oppmøte hver mandag i gymsalen.
Kl. 17.30-18.30 for 1.-4. klasse
Kl. 18.30-19.30 for 5.-7. klasse