Trimromansvar: Kristine Garder Lysaker, Jonas Sundsrud, Anders Tørnby Nilsen

Pris fra og med 16 år: 2000 kr-12 måneder / 1200 kr-6 måneder
Pris 13-15 år: 500 kr (må trene med følge som er 16 år eller eldre og har betalt treningsavgift)
Pris drop-in: 100 kr per gang Vipps #111481

Ta kontakt med Anders hvis du vil benytte deg av tilbudet.
Anders Moen Lysaker / 922 17889 / anders.lysaker@wepe.no