Fritidsklubben består av Ungdomsklubb og Juniorklubb. Fritidsklubben er et rusfritt tilbud for alle barn og unge på Rømskog og omegn.

Ungdomsklubb er hver mandag fra kl. 18.30-21.30

Juniorklubb er annen hver tirsdag fra kl. 18.00-20.30

Her er datoene det blir Juniorklubb fram til sommeren:

                     Info                                         Hvem er til stede?

26. april         Frukt + foreldrekaffe              Annemieke og Anne Catherine  
                     Alle foreldre er velkommen til kaffen. Kom å se hvordan vi har det!

10. mai          Kiosksalg                                 Terje J. og Remco

24. mai          Frukt                                        Ida, Stian K. og Mikael Kind Andresen

7. juni             Sommeravslutning                Terje J. og Annemieke
                       Info kommer

Det kreves ikke medlemskap i Rømskog IL for å delta.